کشاورزی حفاظتی و تغذیه به موقع راهکار نجات خاک کشور است

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت: راهکار نجات خاک، کشاورزی حفاظتی و تغذیه به موقع خاک با کودهای آلی است.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز بازرگان در اولین همایش استانی روز جهانی خاک که با حضور مسئولان استانی در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: ۱۰ درصد از اراضی ایران شرایط کشاورزی را دارد.

وی افزود: باتوجه به رشد نیاز به غذا، محدودیت منابع اراضی کشاورزی باید به گونه ایی بهره برداری شودکه آسیبی بیش از این به اراضی وارد نشود.

۱۰ درصد از اراضی ایران شرایط کشاورزی را دارد.

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت: تامین غذا یکی از اولویت دارترین برنامه های کشور است که باید با مطالعه های جامع از منابع خاک نسبت به تغذیه های به موقع خاک اقدام کنیم.

وی با اشاره به کمبود منابع آبی، شور شدن خاک و کاهش تغذیه های خاکی در کشور اظهار داشت:حفظ زمین با جلوگیری از تخریب های زیستی، حفظ بقایا در خاک و خاک ورزی می تواند اراضی کشاورزی را از خطر فرسودگی نجات دهد.

بازرگان یادآور شد:حفظ بقایا در خاک، کشاورزی حفاظتی، مدیریت صحیح در مزارع باعث حفظ منابع آبی در زمین می شود و از بحران کمبود آب، شورشدن خاک نیز جلوگیری می کند.

در حال حاضر متوسط مصرف کود در ایران ۸۹ کیلوگرم در هکتار است اما متوسط جهانی ۱۱۰ کیلوگرم در هکتار است

وی تاکید کرد: سوق کشاورزی سمت کاربرد کودهای آلی در اراضی کشاورزی بسیار مهم و ضروری است در حال حاضر متوسط مصرف کود در ایران ۸۹ کیلوگرم در هکتار است اما متوسط جهانی ۱۱۰ کیلوگرم در هکتار است.

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور در ادامه با اشاره به این که شرایط اقلیمی کشور را با کمبود منابع آب و خاک مواجه کرده است،اظهار کرد:در بهره برداری های صحیح و اصولی از آب و خاک، انتخاب صحیح محصول با توجه به کارایی آب مصرفی در تولید و توجه به منابع آبی باید مدنظر باشد.

بازرگان خاطرنشان کرد:در روش های کشت با توجه به شرایط حفظ خاک،کشت حفاظتی، حفظ بقایا در خاک و کشت نشائی می توان سهم زیادی از آب را کاهش داد.

به گفته این مسئول کشاورزی، خاک ورزی و کم خاک ورزی، خاک را نجات می دهد و باید همراه با تغذیه به موقع عناصر غذایی مواد آلی که در کودهای آلی(کودهای حیوانی و بقایای گیاهی) است خاک را تقویت کنیم.

مطلب قبلیآیا هوش مصنوعی به پیشرفت بخش خدمات مشتریان کمک می‌کند؟
مطلب بعدیشروین پیشه ور، کارآفرین ایرانی آمریکایی سیلیکون ولی کیست؟

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید