هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی

بنابر آمار، درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی با سرعت بیشتری نسبت به هزینه هایشان رشد کرده است.

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سال 1395 هزینه خانوارهای شهری ایران به ‌طور میانگین 28 میلیون و 482 هزار تومان بوده است که نسبت به سال 1394 رشدی 8.5 درصدی نشان می دهد.

در سال 1394 کل هزینه خانوارهای شهری 26 میلیون و 230 هزار تومان بوده است.

میانگین هزینه خانوارهای روستایی در سال گذشته برابر با 15 میلیون و 690 هزار تومان است. که از رشد مثبت 6.8 درصدی نسبت به سال 1394 داشته است.

در سال 1394 کل هزینه خانوارهای روستایی 14 میلیون و 698 هزار تومان بوده است.

همزمان با افزایش هزینه ها، درآمدهای خانوارهای شهری نیز افزایش پیدا کرده است. گزارش مرکز آمار نشان می دهد که درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته با رشدی 13.7 درصدی از 27 میلیون و 887 میلیون تومان در سال 1394 به 31 میلیون و 721 هزار تومان رسیده است.

درآمدهای خانوارهای روستایی نیز با رشد 9.8 درصدی از 16 میلیون و 103 هزار تومان به 17 میلیون و 686 هزار تومان رسیده است.

گزارش مرکز آمار ایران  نشان می دهد که درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی با سرعت بیشتری نسبت به هزینه هایشان رشد کرده است.

مطلب قبلیمحصولات شرکت کاله در راه بازار چین
مطلب بعدیآزادراه تهران به شمال126 کیلومتر؛ 96 کیلومتر تونل و 13 کیلومتر پل

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید