طراحی و انتخاب تجهيزات سيستم ناوبری سکوهای دریایی(2)

سکوی نفتی نصر

طراحي و انتخاب تجهيزات سيستم ناوبری جهت سکوهای دريايی ( Offshore Platforms) در پروژه های نفت و گاز ( بخش دوم )

رضا حاجیها؛ كارشناس ارشد برق – دانشگاه صنعتی شریف

مقدمه

در طراحی سیستم های ناوبری (Navigation Aids)  برای اسكله ها (Jetty)  و سكوهای دریائی (Offshore Platforms)  از تجهیزات خاصی استفاده می گردد. در این بخش به معرفی انواع وسایل و تجهیزات فوق می پردازیم و كاربرد آنها به لحاظ استفاده در پروژه های سکوهای دریائی نفت و گاز به  اختصار توضیح داده می شود . در طراحی سیستم فوق برای هر اسكله یا سكو با توجه به شرایط خاص، موقعیت قرار گرفتن و همچنین نیازهای قید شده در مبانی طراحی پروژه، تجهیزات لازم انتخاب خواهند شد .

چراغهای ناوبری دریائی Marine Navigation Light(MNL)

چراغهای ناوبری دریائی Marine Navigation Light(MNL)

 • چراغهای ناوبری دریائی Marine Navigation Light(MNL)چراغهای ناوبری دریائی كه فانوس دریائی (Marine Lantern) نیز نامیده می شود معمولا” رنگ حباب سفید دارند و چشمك زن می باشند . چراغهای فوق معمولا” در چهار گوشه دك اصلی (Main deck) سكو یا اسكله نصب می گردد.
 • چراغهای فوق همسطح دك یا در ارتفاع بالاتر روی پایه نصب میگردند . در انتخاب محل نصب باید دقت شود هیچ وسیله ای جلوی دیده شدن چراغ فوق را از جهات مختلف مسدود نكند
 • جهت انتخاب نوع چشمك چراغ (Morse Code ” U “) ،و شدت روشنائی لامپ ]  [Candalas (CD)  ، دامنه دیده شدن نور بر حسب مایل دریایی [Nautical miles (NM)] بایستی به مبانی طراحی ، مشخصات فنی مربوطه ، استانداردهای (IALA)  و كاتالوگ سازندگان مراجعه گردد.

چراغهای قرمز مانع دریائی Red Obstruction Lights (Rol)

چراغهای قرمز مانع دریائی Red Obstruction Lights (Rol)

 • چراغهای فوق از نوع چراغهای فانوس دریائی (Marin Lantern)  های ناوبری دریائی است كه با سیگنال(Morse Code  ” U ”  ) كار میكند . حباب چراغ بطوریكه از نامش نیز مشخص است رنگ قرمز دارد.
 • چراغهای فوق معمولا” در زیر پل های ارتباطی سكوها و در فواصل بین چراغهای ناوبری دریائی (در صورت نیاز در زیر دك ) نصب می گردند.

 

چراغهای ناوبری هوایی Aircraft Red Obstruction Lights (AOL) 

چراغهای ناوبری هوایی Aircraft Red Obstruction Lights (AOL) 

 • جهت جلوگیری از برخورد هلیكوپتر به تاسیسات نصب شده با ارتفاع بیش از 15 متر در موقع فرود ، از چراغهای AOL استفاده می گردد . چراغهای فوق چشمك زن با حباب قرمز می باشند و معمولا” فواصل چشمك زن آنها بین 20 تا 60 فلش در دقیقه می باشد .
 • در نصب چراغهای فوق باید توجه شود چراغها باید از تمام جهات قابل رویت باشد و در صورت مسدود بودن و دید نداشتن به علت خود پایه چراغ باید در دو طرف پایه دوعدد چراغ پیش بینی گردد.
 • برای وسایلی كه بیش از 45 متر ارتفاع دارند باید از چراغهای با شدت روشنائی متوسط ( Medium Intensity) استفاده شود .
 • اگر ارتفاع وسایل كمتر از 45 متر و بیش از 15 متر باشد باید در این فواصل بین 10 تا 15 متر از چراغهای اضافی استفاده شود .

چراغهای-پیرامون-محل-فرود-هلیکوپتر-Helideck-Perimeter-Lights

چراغهای پیرامون محل فرود هلیكوپتر (Helideck Perimeter Lights)

پیرامون محل فرود هلیكوپتر بایدتوسط چراغهای زرد مشخص گردد. چراغها باید از تمام جهات قابل رویت باشد
(Omni-directional ) . ارتفاع نصب چراغها نباید از 25 سانتیمتر بیشتر باشد . فاصله بین چراغها باید حدود 3 متر باشد.

چراغهای روشنائی محوطه فرود هلیكوپتر (Helideck Area Lights)

چراغهای روشنائی محوطه فرود هلیكوپتر (Helideck Area Lights)چراغهای فوق جهت فرود هلیكوپتر در شب استفاده می گردد . حداقل تعداد چراغها در چهار گوشه محل فرود می باشد . برای این منظور از چراغهای نورافكن با لامپ 400 وات می توان استفاده كرد . سطح نصب چراغها نباید از 25 سانتیمتر بالاتر باشد.

 

چراغهای روشن كننده تابلوی سكوها (Platform Marking Lights)

چراغهای روشن كننده تابلوی سكوها (Platform Marking Lights)برای مشخص شدن نام سكوها در شب مخصوصا” در مواقعی كه چندین سكو در نزدیكی هم باشند جهت فرود هلیكوپتر در سكوی مورد نظر از تابلوهایی كه نام سكو با حروف درشت نوشته شده است استفاده می گردد. جهت روشن نمودن این تابلوها از چراغهای نورافكن با لامپ 250 وات استفاده می گردد.

چراغهای اعلام گاز و آتش F&G warning Light 

در مواقعی كه طبقه بندی مناطق خطرزا لازم بداند ، در روی هر سكو یا اسكله كه محل فرود هلیكوپتر است چراغهای مخصوص اعلام خطر به منظور مشخص نمودن آتش و یا آغشته بودن محوطه به گاز باید نصب گرددتا خلبان را از خطر آگاه نماید.چراغهای چشمك زن فوق توسط تابلوی F&G بكار می افتد و باید از تمام جهات برای خلبان هلیكوپتر قابل رویت باشد.

 

اعلام خطر مه (Fog Horn)

در مواقعی كه مه وجود دارد و رویت سكو یا اسكله مشكل است جهت اعلام به كشتی ها و جلوگیری از برخورد آنها با اسكله یا سكو از شیپور های مشخص كننده مه (fog horn) استفاده می گردد . صدای این شیپور ها باید در تمام جهات پخش گردد و پخش صدا معمولا” با Morse Code “U” و هر 30 ثانیه یكبار انجام می گیرد.

اعلام خطر مه

 • شیپور فوق دستی و یا از طریق Fog detector  بكار می افتد.

 

وسایل اعلام و راهنما (Radio Beacons)

وسایل اعلام و راهنما (Radio Beacons)
وسایل اعلام و راهنما (Radio Beacons)

جهت راهنمائی خلبان هلیكوپتر به سكوی مربوطه ومحل فرود از تجهیزات Radio Beacon  استفاده می گردد تجهیزات مربوطه جزو تجهیزات مخابراتی و یا ایمنی می باشد و مشخصات وسایل فوق وهماهنگی ها در قسمت مخابرات (Communication ) انجام می گردد.

 

بادنما (Wind Sock)
بادنما (Wind Sock)

 

بادنما (Wind Sock)

جهت مشخص نمودن مسیر باد برای فرود هلیكوپتر از مشخص كننده مسیر باد استفاده می گردد . بادنما می تواند ساده و یا با چراغ در انتهای آن به منظور مشخص شدن در شب باشد .. بادنما باید در محلی نصب گردد كه به راحتی در معرض دید خلبان باشد.

 

فتوسل و تجهیزات متفرقه

 • جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیك چراغهای فانوس دریایی و محوطه ها از فتوسل استفاده می گردد.
 • نوع تجهیزات دیگر از جمله جعبه تقسیمها و كابلها باید مناسب با شرایط آب وهوایی كه همیشه به خاطر اسكله و سكو رطوبتی می باشد باید انتخاب گردند .

 

مراجع:

 1. International Association of Light house Authorities (I.A.L.A), Recommendations for the marking offshore Structures.
 2. IALA report, the definition and method of Calculation of the nominal of the nominal range of a fog horn.
 3. IALA report, Recommendations for Calculation of the effective intensity of a rhythmic light.
 4. UK Department of Transport (D.O.T), Standard marking schedule for offshore Installations. Only to be used for North Sea Locations or if specified in the Project Particular Specification.
 5. International Civil aviation Organization (I.C.A.O), Annex 14: International Standards and recommended practices, Aerodromes. Touchdown and lift-off area.

همچنین بخوانید:

طراحی و انتخاب تجهیزات سیستم ناوبری سکوهای دریایی -بخش اول

مطلب قبلیقیمت نفت خام برنت 11 درصد رشد کرد
مطلب بعدی20 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز عبور می‌کند

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید