طراحی و انتخاب تجهيزات سيستم ناوبری سکوهای دريايی -بخش اول

طراحي و انتخاب تجهيزات سيستم ناوبري سکوهاي دريايي
طراحي و انتخاب تجهيزات سيستم ناوبري جهت سکوهاي دريايي

طراحي و انتخاب تجهيزات سيستم ناوبري جهت سکوهاي دريايي(Offshore Platforms) در پروژه هاي نفت و گاز (بخش اول)

نویسنده: رضا حاجيها /کارشناس ارشد برق دانشگاه صنعتي شريف

مقدمه

در طراحي سيستم هاي ناوبري (Navigation Aids)  براي اسكله ها (Jetty)  و سكوهاي دريائي (Offshore Platforms)  از تجهيزات خاصي استفاده مي گردد. در اين بخش به معرفي انواع وسايل و تجهيزات فوق مي پردازيم و كاربرد آنها به لحاظ استفاده در پروژه هاي سکوهاي دريائی نفت و گاز به  اختصار توضيح داده مي شود . در طراحي سيستم فوق براي هر اسكله يا سكو با توجه به شرايط خاص، موقعيت قرار گرفتن و همچنين نيازهاي قيد شده در مباني طراحي پروژه، تجهيزات لازم انتخاب خواهند شد .

تجهيزات سيستم ناوبري

تجهيزات سيستم ناوبري از قسمتهاي عمده زير تشكيل مي گردد:

 • تجهيزات كنترل مركزي
 • چراغهاي ناوبري
 • وسايل راهنمايي (Beacon)
 • وسايل اعلام خطر مه (Fog horn)
 • بادنما
 • فتوسل
 • تجهيزات متفرقه (Bulk)

تجهيزات كنترل مركزي

تجهيزات كنترل مركزي شامل دستگاههاي زير مي باشد.

تابلوي كنترل مركزي تجهيزات ناوبري Navigetion Control Center Panel (NCCP)  .

اين مركز، كنترل و سنكرون كردن تمام تجهيزات سيستم ناوبري را شامل مي گردد.. تجهيزات كنترل مركزي شامل يك UPS  جهت تأمين برق تجهيزات و مدار كنترل تابلوي مركزي مي باشد . باتري هاي سيستم فوق بسته به نياز پروژه ها از 8 تا 96 ساعت و در شرايط خاص تا زمان مورد درخواست بايد برق لازم را تأمين نمايد. مكان تابلوي كنترل مركزي (NCCP)    در طراحي ها معمولا” اتاق كنترل پروژه  (Control room)  انتخاب
مي گردد تا هميشه در معرض ديد باشد.

چراغهاي ناوبري

چراغهاي ناوبري بسته به نوع حباب چراغ ، رنك حباب ، شدت روشنائي لامپ ، وجوه چراغ ، سرعت چرخش چراغها و مشخصات ديگر از تنوع زيادي برخوردارند و بايد نيازهاي هر پروژه ، با توجه به مباني طراحي ، تأمين گردد.

انواع چراغهاي ناوبري را مي توان به شرح زير بيان كرد و براي بررسي بيشتر به توضيحات مختصر براي هر کدام از انواع تجهيزات و چراغهاي ناوبري مي پرداريم.

 • چراغهاي ناوبري دريائي (MNL) Marin Navigation Lights
 • چراغهاي قرمز مانع دريائي Red Obstruction lights (ROL)
 • چراغهاي ناوي بري هوائي Aircraft Red Obstruction lights (AOL)
 • چراغهاي پيرامون محل فرود هليكوپتر Helideck perimeter lights
 • چراغهاي روشنائي محوطه فرود هليكوپتر Helideck Area Lights
 • چراغهاي روشن كننده تابلوي سكوها Platform Marking Lights
 • چراغهاي اعلام گاز و آتش F&G Warning Lights

چراغهاي ناوبري دريائي Marine Navigation Light(MNL)

چراغهاي ناوبري دريائي كه فانوس دريائي (Marine Lantern) نيز ناميده مي شود معمولا” رنگ حباب سفيد دارند و چشمك زن مي باشند . چراغهاي فوق معمولا” در چهار گوشه دك اصلي (Main deck) سكو يا اسكله نصب مي گردد.

چراغهاي فوق همسطح دك يا در ارتفاع بالاتر روي پايه نصب ميگردند . در انتخاب محل نصب بايد دقت شود هيچ
وسيله اي جلوي ديده شدن چراغ فوق را از جهات مختلف مسدود نكند.

جهت انتخاب نوع چشمك چراغ (Morse Code ” U “)  ،و شدت روشنائي لامپ ]  [Candelas (CD)  ، دامنه ديده شدن نور بر حسب مايل دريايي [Nautical miles (NM)] بايستي به مباني طراحي ، مشخصات فني مربوطه ، استانداردهاي مربوطه (IALA)  و كاتالوگ سازندگان مراجعه گردد.

چراغهاي قرمز موانع دريائي Red Obstruction Lights (ROL)

چراغهاي فوق از نوع  چراغهاي فانوس دريائي (Marin Lantern)  هاي ناوبري دريائي است كه با سيگنال
(Morse Code  ” U ”  ) كار ميكند . حباب چراغ بطوريكه از نامش نيز مشخص است رنگ قرمز دارد.

چراغهاي فوق معمولا” در زير پل هاي ارتباطي سكوها و در فواصل بين چراغهاي ناوبري دريائي (در صورت نياز در زير دك ) نصب مي گردند.

Image result for pdf Icon

دانلود متن PDF مقاله:طراحي و انتخاب تجهيزات سيستم ناوبري جهت سکوهاي دريايي

مراجع:

 1. International Association of Light house Authorities (I.A.L.A), Recommendations for the marking offshore Structures.
 2. IALA report, the definition and method of Calculation of the nominal of the nominal range of a fog horn.
 3. IALA report, Recommendations for Calculation of the effective intensity of a rhythmic light.
 4. UK Department of Transport (D.O.T), Standard marking schedule for offshore Installations. Only to be used for North Sea Locations or if specified in the Project Particular Specification.
 5. International Civil aviation Organization (I.C.A.O), Annex 14: International Standards and recommended practices, Aerodromes. Touchdown and lift-off area.
مطلب قبلیسود سپرده در جهان چند درصد است؟
مطلب بعدیکارخانه تولید فساد

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید