20 هزار میلیارد تومان، هزینه سالانه پوشاک خانوارهای ایرانی

هزینه سالانه پوشاک هر خانوار ایرانی

هر خانوار ایرانی به طور متوسط سالانه 900 هزار تومان هزینه خرید پوشاک و کفش می کند.

معاون طرحهای آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران گفت: خانوارهای ایرانی سالی 20 هزار میلیارد تومان صرف خرید پوشاک و کفش می کنند اما سهم تولید در این بخش اندک است.

علیرضا زاهدیان افزود: نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای کشور در سال 1392 نشان می دهد متوسط هزینه خرید پوشاک و کفش خانوارهای کشور به رقم 900 هزار تومان در سال رسیده است.

هزینه سالانه کل خانوارهای ایرانی برای خرید پوشاک و کفش از مرز 20 هزار میلیارد تومان در سال گذر کرده اما شاهد رونق در بخش تولید پوشاک و کفش نیستیم

 وی گفت: اگر این رقم را در تعداد کل خانوارهای کشور ضرب کنیم به این نتیجه می رسیم که هزینه سالانه کل خانوارهای ایرانی برای خرید پوشاک و کفش از مرز 20 هزار میلیارد تومان در سال گذر کرده اما شاهد رونق در بخش تولید پوشاک و کفش نیستیم.

به گفته آقای زاهدیان، بنابراین می توان نتیجه گرفت سهم عمده ای از این هزینه صرف واردات رسمی یا غیررسمی پوشاک و کفش از خارج از کشور می شود.

زاهدیان در پایان گفت: بدیهی است با حمایت مردم اگر بتوان برنامه های کشور برای حمایت از تولید داخلی در این بخش را به عزم ملی تبدیل کرد، بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید در کوتاه مدت شاهد رونق در بخش تولید پوشاک و کفش خواهیم بود.

منبع: مرکز آمار ایران

مطلب قبلیچرا ایران مقصد مناسب برای سرمایه‌گذاری است؟
مطلب بعدیبیل گیتس: این سه رشته‌ دنیا را عوض می کنند

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید