گزارش متوسط قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی تابستان ١٣٩٦

در بخش غلات، در سه ماهه دوم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت گندم ١٢٨٣٦ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٤,٠٧ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت جو ٩٨٤٥ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٨,٨١ درصد افزایش داشته است.

به گزارش مرکز آمار ایران، در بخش حبوبات در سه ماهه دوم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت نخود ٥٢٥٨٢ ریال و عدس ٥٢٢٧٠ ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢,٦٥ و ١٢.٢٦ درصد افزایش داشته است.

در بخش محصولات جالیزی در سه ماهه دوم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت هندوانه ٢٦١٨ و خربزه ٥٨٤٣ ریال بوده است كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٨,٤٢ و ٢٥.٦٥ درصد كاهش و خیار با ١١٢٣٦ ریال معادل ١٣,٣٤ درصد افزایش قیمت داشته است.

در بخش سبزیجات در سه ماهه دوم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت سیب زمینی ٥٩٦٠ و گوجه فرنگی ٥١١٧ ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٥,٩٤ و ٤٢.٩٣ درصد افزایش داشته­است. و متوسط قیمت پیاز برابر ١٤١٠٨ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٤١.٤١ درصد افزایش داشته است.

در بخش محصولات علوفه‌ای در سه ماهه دوم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت یونجه ٨٦٦٧ و متوسط قیمت کاه ٢١٨٥ ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٠,٠٥ و ٣٧.٢٥ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار در سه ماهه دوم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت زردآلو ٢٣٥١٧، هلو ١٨٨٠٦ و آلبالو ٢٨٩٣٩ ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢١,٩١، ١٢.٩٣ و ١.٨٩ درصد کاهش داشته و متوسط قیمت گیلاس ٤٦٧١٣ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.٥٢ درصد افزایش داشته است.   در بخش میوه‌های دانه‌دار در سه ماهه دوم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت سیب درختی ١٥٧١٤ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٦,٥٠ درصد كاهش داشته و متوسط قیمت انگور ١٣٧١٥ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٤١.٤٤ درصد افزایش داشته است.

در بخش دامداری سنتی در سه ماهه دوم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت یك كیلوگرم گوسفند و بره زنده ١٦٠٠٢٠ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٥,٦٥ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت یك كیلوگرم گاو پرواری زنده ١٣٥٢٦٧ ریال بوده كه ١٩.٦١ درصد افزایش داشته است.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی در سه ماهه دوم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت یك كیلوگرم شیر گوسفند ٣٩٢٩٣ ریال و متوسط قیمت یك كیلوگرم شیر گاو ١١٥١٨ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب معادل ١٠,١٩ و ٣.٧٦ درصد افزایش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی در سه ماهه دوم سال ١٣٩٦، هزینه شخم زمین زراعی آبی ١٤٥١٤١١ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩,٩٧ درصد افزایش داشته و هزینه شخم زمین زراعی دیم ١٠٨٥٠١٣ ریال بوده كه معادل ٨.٨١ درصد افزایش داشته است.

در بخش دستمزد نیروی كار در سه ماهه دوم سال ١٣٩٦، هزینه كارگر میوه چین مرد ٥٠١٣٧٧ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠,٩٤ درصد افزایش داشته و هزینه كارگر میوه چین زن ٣٦٢٥٩٢ ریال بوده كه معادل ١٤.٢٩ درصد افزایش داشته است.

همچنین، هزینه كارگر تنك كار مرد ٤٧٧٤٩٢ ریال و هزینه كارگر تنك كار زن ٣٦٥٠١٧ ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٠,٥٧ و ٧.٩٧ درصد افزایش داشته است.

منبعمرکز آمار ایران
مطلب قبلیخودروهایی که در نمایشگاه خودروی تهران معرفی می‌شوند
مطلب بعدیسرمایه گذاری یک میلیارد دلاری دولت برای آماده سازی بندر چابهار

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید