کارت ملی 15 روزه صادر می شود، الزامی برای تعویض شناسنامه نیست

کارت های ملی که بین سال های 80 تا 89 صادر شده اند تا پایان سال اعتبار دارند

سازمان ثبت احوال اعلام کرده که کارت های ملی که در سال های 80 تا 89 صادر شده، تا پایان سال دارای اعتبار است ولی تعویض شناسنامه الزامی نیست.

سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور به خبرگزاری ایسنا گفت: ما با دو گروه کارت ملی مواجه هستیم نخست کارت هایی که از سال 80 تا 89 صادر شده اند و دیگری کارت هایی که بعد از سال 89 صادر شده اند.

به گفته آقای ابوترابی، قانون جدید برای کارت هایی است که بین سال های 80 تا 89 صادر شده اند لذا این کارت ها در آغاز سال 97 از درجه اعتبار ساقط می شوند.

بنابر گزارش ها، 24 میلیون نفر کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند و 36 میلیون نفر هنوز از کارت های قدیمی استفاده می کنند و کارت جدید هوشمند برای آنها صادر نشده است.

الزامی به تعویض شناسنامه نیست مگر آنکه آسیب دیده باشد که در صورت تعویض، حداقل یک و حداکثر سه روزه تحویل متقاضیان می شود

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفته که مردم کارت ملی را تنها به عنوان کار شناسایی در نظر نگیرند بلکه در صورت تامین زیرساخت ها با این کارت خدمات بانکی، سلامت، انتخابات و غیره انجام خواهد شد.

هزینه صدور کارت ملی هوشمند 31 هزار تومان است و به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال، 15 روزه کارت صادر می شود. قبلا این مدت چهار ماه بود.

به گفته آقای ابوترابی، مردم بدانند که الزامی به تعویض شناسنامه نیست مگر آنکه آسیب دیده باشد که در صورت تعویض، حداقل یک و حداکثر سه روزه تحویل متقاضیان می شود.

 

مطلب قبلیاختصاص 10هزار میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی واحدهای تولیدی
مطلب بعدینیمی از جمیعت کشور کمتر از 30 سال دارند

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید