مکانیزم جدید برای مالیات ستانی از پزشکان

از طرفی کلیه بیمارستان‌ها مکلفند هر سه ماه یک‌بار درآمدهای کسب‌شده پزشکان در بیمارستان‌ها را به روش مکانیزه به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. اقدامی که نوری درباره آن می گوید که بعضی از بیمارستان‌ها به این وظیفه قانونی خود به‌درستی عمل نکرده‌اند که بر اساس مقررات مربوطه، جرائم مالیاتی برای آن‌ها لحاظ و مورد مطالبه قرار گرفته است.

 مطب پزشکانی که دستگاه کارتخوان ندارند، کم نیستند. حتی تعداد پزشکانی که دستگاه کارتخوان داشتند و آن را حذف کردند هم کم نیستند. اما حالا محمدرضا نوری، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران خبر از  رسیدگی ویژه به پرونده پزشکانی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی کنند، داده است.

طبق گزارش بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی در سه ماه اول سال 225.9 هزار میلیارد ریال بوده است. درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی دولت در سه ماه اول سال  جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 24.2 درصد رشد داشته است.

سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان مالیاتی کشور می گوید سالانه حداکثر ۳۰ هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم. این در حالی است که 38 درصد بودجه کشور با استفاده از مالیات تأمین می‌شود. براساس صحبت های تقوی نژاد، طبق آمارها بین 14 تا 30 هزار میلیارد تومان باتوجه به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، عدم شفافیت اقتصادی و غیره فرار مالیاتی وجود دارد.

قسمتی از فرار مالیاتی به پزشکانی می رسد که دستگاه کارتخوان را از مطب های خود جمع کرده اند. این در حالی است که اطلاعات درآمدی پزشکان از طریق سامانه های اطلاعاتی نظام مالیاتی از جمله حساب های بانکی آنان در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد.

محمدرضا نوری در خصوص میزان مالیات پزشکان در تهران، گفت: از میان حدود 20 هزار پرونده پزشکان در تهران، تنها 11 هزار نفر برای عملکرد سال 1396 اظهارنامه ارائه کردند که میانگین مالیات اعلامی از سوی پزشکان برای هر نفر 5 میلیون و 700 هزار تومان بود.

 اما باتوجه به رسیدگی های انجام شده برای عملکرد سال 95 که تقریبا به همین میزان مالیات ابراز شده بود، براساس آمار و اطلاعات سامانه های طرح جامع مالیاتی، این میانگین برای هر نفر حدود 14 میلیون تومان توسط سازمان تعیین و تشخیص داده شده است.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران همچنین با بیان اینکه 500 پرونده پزشکان با درآمد بالا مورد حسابرسی خاص و مبتنی بر اطلاعات سامانه‌های طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی قرار گرفتند، افزود: میانگین مالیات اعلام شده توسط پزشکان با درآمد بالا حدود 17 میلیون تومان برای هر نفر بود درحالیکه مالیات واقعی آنها بالغ بر 76 میلیون تومان تعیین و تشخیص داده شده است.

البته ماجرا به همین جا اعلام ختم نشد. نوری در خصوص پزشکانی که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکرده‌اند، گفت: اطلاعات این افراد برای رسیدگی به وضعیت پرونده مالیاتی شان از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی اخذ شده و به ادارات خاص رسیدگی پزشکان داده شده است که به طور ویژه و با اولویت مورد حسابرسی قرار گیرند؛ این افراد همچنین باتوجه به عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، طبق قانون مشمول جریمه می‌شوند.

از طرفی کلیه بیمارستان‌ها مکلفند هر سه ماه یک‌بار درآمدهای کسب‌شده پزشکان در بیمارستان‌ها را به روش مکانیزه به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. اقدامی که نوری درباره آن می گوید که بعضی از بیمارستان‌ها به این وظیفه قانونی خود به‌درستی عمل نکرده‌اند که بر اساس مقررات مربوطه، جرائم مالیاتی برای آن‌ها لحاظ و مورد مطالبه قرار گرفته است.

منبعاتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
مطلب قبلیرشد کشاورزی ایران؛ آهسته و پیوسته
مطلب بعدیمدیرعامل و رویکردهای اصلی رهبری در کسب‌وکار

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید