قیمت مسکن بالاخره کاهش یافت

در آذرماه ۱۳99 متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، 269.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد کاهش نشان می‌دهد.

قیمت مسکن همیشه روند رو به رشدی را داشته است. در دو سه سال اخیر که قیمت‌ها مدام چند برابر شد و به نظر نمی‌رسید این افسار پاره شده، مهارشدنی باشد. اما حالا در گزارش ماهانه بانک مرکزی قیمت‌ها کاهش‌یافته است.

طبق گزارش بانک مرکزی، در آذرماه ۱۳99 متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، 269.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد کاهش نشان می‌دهد.

البته قیمت‌ها که کاهش‌یافته، در کنارش معاملات هم همچنان ریزشی است. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ماه مورد گزارش، به 2.6 هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 42.8 و 73.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که آبان ماه متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 271.9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 1.8 و 118.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

معاملات خانه‌های نوساز کاهش یافت

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال 1399 حاکی از آن است که از مجموع 2555 واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 39.1 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

این سهم در مقایسه با آذرماه سال قبال حدود 3.4 واحد درصد کاهش‌یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های «6 تا 10» و «بیش از 20 سال» ساخت افزوده‌شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام‌شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه سال 1399 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 12.7 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق 4 و 10 به ترتیب با اختصاص سهم‌های مشابه 7.9 درصد در رتبه بعدی قرارگرفته‌اند. درمجموع 69.4 درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در شهر تهران در آذرماه سال 1399 مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیش‌ترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 10، 2، 1، 15، 14، 7، 11 و 8) بوده و 12 منطقه باقیمانده 30.6 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

قیمت‌ها کاهش یافت

در آذرماه سال 1399، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 269.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 98.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل 571.0 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 108.1 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1398 به ترتیب 84.0  و 66.0 درصد افزایش نشان می‌دهند.

مطلب قبلیخسارت ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی کرونا به اقتصاد ایران
مطلب بعدیچین از آمریکا جلو می‌زند

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید