درآمد و هزینه خانوارها در سال گذشته چقدر بود؟

بازار تهران

بررسی نمودارهای مرکز آمار گویای آن است که سال گذشته هر خانوار شهری به طور میانگین ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان درآمد داشته و ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان هزینه کرده است.

این گزارش در فصول مختلف بازار کار، بازار مالی، تجارت خارجی، شاخص‌های قیمت ساختمان و مسکن، هزینه و درآمد خانوار، توسعه کسب و کار و موارد دیگر است.

در این گزارش ما به وضعیت هزینه و درآمد خانوار در سه سال گذشته (بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸) می‌پردازیم.

رشد ۳۲.۱۹ درصد درآمد خانوارشهری

متوسط درآمد سالیانه خانوار شهری و روستایی در سال گذشته برابر ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۷۰۰ تومان است که نسبت به سال ۱۳۹۶، ۳۲.۱۹ رشد داشته است. متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب برابر ۳۶ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان و ۴۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بود.

متوسط درآمد خانوار روستایی در سه سال گذشته تقریبا نصف درآمد خانوار شهری است. درآمد خانوار روستایی سال گذشته ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان، سال ۹۷، ۲۳ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان و سال ۹۶ نیز برابر ۲۰ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان بود.

در سه سال گذشته هزینه خانوار شهری ۳۰ درصد زیاد شد

در سال‌های گذشته عوامل مختلفی در رشد هزینه‌های خانوارها موثر بود. بین سال‌های ۹۸ تا ۹۶ هزینه خانوار شهری از ۳۲ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسید.

متوسط هزینه  خانوار روستایی نیز در این دوره زمانی رشد داشته است، به این صورت که از مبلغ ۱۷ میلیون و ۶۳۷ هزار تومان (سال ۱۳۹۶) به مبلغ ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسید.

سال گذشته ۳۴ درصد هزینه خانوار مربوط به مسکن بود

اقلام مختلفی همچون مسکن، بهداشت، حمل ونقل، خوراکی، پوشاک و تفریحات در سبد هزینه خانوار وجود دارد. خانوارهای کشور سال گذشته بیشترین هزینه را در بخش مسکن، سوخت و روشنایی داشته‌اند به این صورت که ۳۴ هزینه مربوط به این بخش است. طبق جداول آماری خانواده‌ها ۱۷ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان در این بخش هزینه کردند.

طبق گزارش مرکز آمار ۲۴ درصد هزینه خانوار به بخش خوراکی‌ها و مواد دخانی، ۱۲ درصد مربوط به حمل و نقل و ارتباطات، ۱۱ درصد بخش بهداشت و درمان، ۹ درصد هزینه لوازم و اساس خانوار، چهار درصد اسباب منزل، سه درصد پوشاک و سه درصد مربوط به تفریحات و سرگرمی است.

منبعایرنا
مطلب قبلیسرمایه‌گذاران این بازار بیشترین زیان را تجربه کردند
مطلب بعدیاستوری تلینگ در تولید محتوا و بازاریابی محتوایی چیست؟

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید