جمعیت ایران 80 میلیون؛ 20 میلیون 730 هزار نفر ساکن روستا

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  در سال 1395حدود 74 درصد جمعيت كشور در نقاط شهري وکمتر از 26 درصد در نقاط روستايي ساكن هستند.

نتایج منتشر شده از سرشماری نفوس و مسکن 1395 نشان می ­دهد از کل جمعیت 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفری  فقط 20 میلیون و 730 هزار و 625 نفر (25.9درصد) در روستاها ساکن هستند. این جمعیت در 62 هزار و 284 آبادی توزیع شده ‏اند.

از بین آبادیهای دارای سکنه، 19964 آبادی(32.1 درصد) کمتر از 50 نفر، 8463 آبادی(13.6 درصد) 50 تا 99 نفر، 22956 آبادی(36.9 درصد) 100 تا 499 نفر، 6099 آبادی(9.8 درصد) 500 تا 999 نفر، 3757 آبادی(6 درصد) 1000 تا 2499 نفر، 857 آبادی(1.4 درصد) 2500 تا 4999 نفر و 188 آبادی(0.3 درصد)  5000 نفر و بیشتر، جمعیت داشته‏ اند.

از نظر تعداد خانوار، از بین آبادی‏های دارای سکنه، 22819 آبادی(36.6 درصد) کمتر از 20 خانوار، 5950 آبادی(9.6 درصد) 20 تا 30 خانوار، 12971 آبادی(20.8 درصد) 31 تا 70 خانوار، 4967 آبادی(8 درصد) 71 تا 100 خانوار و15577 آبادی(25 درصد) 101 خانوار و بیشتر، داشتهاند.

مطلب قبلیدولت ۳۰هزارمیلیارد تومان به وزارت نیرو بدهکار است
مطلب بعدیافزایش 37 درصدی حبوبات؛ تولید به 690 هزار تن رسید

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید