تولید 26.8 میلیون تن محصول پتروشیمی در نیمه نخست سال

 مجموع تولید محصولات پتروشیمی کشور تا پایان شهریورماه امسال در مجموع به بیش از 26 میلیون و 800 هزار تن رسید.

به گزارش ایرنا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ظرفیت اسمی 57 مجتمع پتروشیمی حدود 62 میلیون تن است که از میزان حدود 60 میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.

عملکرد 21 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر از ابتدای سال تا پایان شهریورماه امسال تولید 9 میلیون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار تن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر 25.6 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز 21 میلیون تن برآورد شده است.

همچنین، عملکرد 16 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده در حدود 11 میلیون و چهارصد و سه هزارتن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر 25.6 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز 21 میلیون تن برآورد شده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در عسلویه 32.7 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز در حدود 26.5 میلیون تن برآورد شده است.

تولید واقعی 21 مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور در مدت زمان یاد شده در حدود 5 میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار تن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی سایر مناطق کشور 13.7 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز 11.4 میلیون تن برآورد شده است.

مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی در شهریورماه امسال حدود 4.3 میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان تیرماه حدود 26.8 میلیون تن بوده است.

میزان فروش داخلی صنعت پتروشیمی تا پایان شهریورماه نیز هشت میلیون و 666 هزار و 83 تن به ارزش 170 هزار و 406 میلیارد و 23 میلیون ریال و میزان صادرات نیز 11 میلیون و 176 هزار و 11 تن به ارزش 5 میلیارد و 576 میلیون و 90 هزار دلار بوده است.

بالاترین میزان صادرات را از نظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش از یک میلیون و 470 هزار تن و پتروشیمی نوری از نظر ارزش با بیش از 650 میلیون و 597 دلار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در پنج ماه نخست امسال به خود اختصاص دادند.

همچنین در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مجتمع پتروشیمی بندر امام با بیش از یک میلیون و 135 هزار تن صادرات توانست 505 میلیون و 879 هزاردلار صادرات را رقم بزند.

مطلب قبلیتولید سالانه 2.2 میلیون تن گوشت مرغ در ایران
مطلب بعدیرکود تاریخی صادرات لبنیات؛ 500 هزار تن در شش ماه

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید