بهترین زمان برای انجام مسئولیت اجتماعی

بهترین زمان برای انجام مسئولیت اجتماعی

بهترین زمان برای انجام مسئولیت اجتماعی توسط شرکتها، زمانی نیست که شرکتها در اوج هستند و با مشکلات کمتری دست و پنچه نرم می کنند، بلکه درست برعکس!

به گزارش پایگاه مسئولیت اجتماعی شرکتها،بحران کرونا مشابه بحران هایی نیست که تا کنون تجربه کرده ایم. بحرانی است که تمامی دنیا را همزمان با هم درگیر کرده است و زندگی انسانها را هدف قرار داده است و در این زمان است که اهمیت انجام مسئولیت اجتماعی توسط شرکتهایی که در سالهای قبل از کرونا رشد را تجربه کرده بودند، بیش از پیش نمایان می شود.

این دیدگاه طی یک سال اخیر بارها مطرح شده است در حالیکه بسیاری از مالکان شرکتها با توجه به کاهش درآمد و سودآوری خود در یک سال اخیر به دیده تردید به آن می نگرند و این سوال را مطرح می کنند که چرا در این دوره بحرانی انجام مسئولیت اجتماعی ضروری است؟

نشریه سی اس ار در پاسخ به این سوال نوشته است:« زمانی که انجام مسئولیتهای اجتماعی توسط شرکتها به عنوان  رویکردی تازه در دنیا کسب و کار مطرح شده بود، ارزشهای خاصی را به یدک می کشید. به عنوان مثال  از شرکتها خواسته می شد تا در دوره های بی ثباتی و تنش به حمایت از جامعه بیایند و از مردمی که در روزهای آرامش، عامل اصلی رشد درآمد و سودآوری آنها هستند؛ حمایت کنند.

در همین زمینه:تغییر شیوه کار بعد از کرونا؛ کارفرمایان عادت کنند

از طرف دیگر این طور بیان می شد که شرکتها موظف هستند تصویری  انسانی از خود نشان دهند  و در تعامل با جامعه و مشکلات آن دلسوزانه و مسول برخورد کنند و در صورت نیاز از حمایت مالی جامعه هم دریغ نکنند.

این ارزشهایی بود که باعث شد تا مسئولیت اجتماعی توسط شرکتها تعریف شود و همین ارزشها نشان می دهد که چرا در دوره کنونی حضور قدرتمند شرکتها در عرصه مسئولیتهای اجتماعی ضرورت دارد.»

در ادامه گزارش نشریه سی اس ار،شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد و جامعه جهانی، مصداق اوضاع نابسامان و بی ثبات قلمداد شده است و  این یعنی بهترین زمان ممکن برای انجام مسئولیتهای اجتماعی توسط شرکتها.

در همین زمینه:میراث کرونا برای اقتصاد جهان

 اما سوال مهم دیگر این است که کدام بعد از جامعه در این شرایط مد نظر قرار دارد.آیا باید به جامعه بزرگ بیرونی توجه شود یا جامعه کوچک دورن شرکت هم اهمیت دارد. طبق مطالعات انجام شده در دوره های بحرانی به خصوص در بحران های بزرگ، سلامتی اولین و اصلی ترین مسئولیت اجتماعی یک شرکت در مقابل نیروی کارش است. حمایت مالی، روانی و قانونی از این گروه می تواند ضامن بقای شرکت و افزایش میزان اعتماد و وفاداری نیروی کار به آن باشد و روزهای پر رونق تری را بعد از پایان بحران، برای شرکت به همراه آورد. البته بحث در مورد نحوه حمایت شرکتها از نیروی کار در دوره های بحرانی به خصوص در دوره کنونی بسیار زیاد است که در گزارشهای دیگر به طور مفصل به آنها پرداخته خواهد شد.

مطلب قبلیخروج ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بورس
مطلب بعدیسه تغییر مهم جهان در پساکرونا

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید