بزرگ‌ترین چالش توسعه حمل و نقل ریلی در کشور چیست؟

همچنان بخش هایی از کشور و تعدادی از استان ها و مراکز استان ها به خطوط ریلی متصل نشده اند حال آن که بیش از 90 سال از ورود راه آهن به ایران می گذرد

در دو سال گذشته توسعه خطوط ریلی و بهره برداری از مسیرهای جدید ریلی سرعت بیشتری گرفته است به طوری که استان های گیلان، همدان، کرمانشاه و آذربایجان غربی هم به کریدور سراسری کشور متصل شده اند اما باوجود این پیشرفت ها نباید فراموش کرد که همچنان بخش هایی از کشور و تعدادی از استان ها و مراکز استان ها به خطوط ریلی متصل نشده اند حال آن که بیش از 90 سال از ورود راه آهن به ایران می گذرد.

بخش حمل ونقل و ترانزیت به دليل اهميت ویژه و جایگاه مهمی که در اقتصاد کشورها دارد، یكی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود و پيشرفت و توسعه آن نقش مهمی در ایجاد تحول در سایر بخش های صنعتی، کشاورزی و توليدی ایفا می کند تا جایی که امروزه بيشتر اندیشمندان و صاحبنظران عرصه اقتصادی، رشد و توسعه همه جانبه کشورها را مشروط به توسعه بخش حمل ونقل می دانند و این صنعت را به عنوان محور فعاليت های اساسی و زیربنایی و لازمه تحول به حساب می آورند و در این بین حمل و نقل ریلی به دلیل مزیت های مهم آن در اولویت اصلی جای دارد. براساس آمارهای جهانی هر واحد رشد اقتصادی در کشورها مستلزم 5 / 1 تا 2 واحد رشد در بخش حمل و نقل است.

در این بین بررسی هایی که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده است نشان می دهد که اصلی ترین چالش های حمل و نقلی ریلی در کشور شامل :« زیرساختی، بهره وری، تأمين مالی، لجستيک،قانونگذاری و نظارت، مدیریتی و بروکراسی، عوامل خارجی و استقلال بخش خصوصی و شفافيت آماری» است. در بين چالش های فوق البته چالش های زیر ساختی با 24 درصد، چالش تأمين مالی با 15 درصد و چالش های مدیریتی و بروکراسی و قانونگذاری و نظارت  با 12 درصد بيشترین سهم را در عدم توسعه مناسب خطوط ریلی در کشور دارند.

یكی از مسيرهایی که کشورمان در آن از مزیت نسبی برخوردار بوده و در توليد زیرساخت های آن تقریباً در مسير خودکفایی است، مسير ریلی است. یكی از ایمن ترین وسایل نقليه، ریل است. کشته شدگان در حمل و نقل ریلی بسيار معدود است. به جز سانحه هفتخوان که 44 کشته داشت؛ در طول 9 سال گذشته حدود 12 نفر تلفات در کل سوانح داشته ایم.

از بين سيستم های مختلف حمل و نقل، راه آهن به دليل مزایایی از قبيل امكان ارتقای سرعت در ترابری مسافری و رقابت با حمل و نقل جادهای و هوایی، بالا بودن نسبی سرمایه گذاری اوليه و دیربازگشت شدن آن در مقایسه با جاده، قابليت برنامه ریزی و استمرار خدمات در شرایط مختلف از جمله شرایط بحرانی، استهلاك بسيار کمتر شبكه و ناوگان، اشغال کمتر زمين، عوارض کمتر زیست محيطی و سازگاری با اهداف توسعه پایدار، مصرف بسيار کمتر انرژی در حمل بار نسبت به جاده، امكان استفاده از سوخت های غيرفسيلی مناسب برای جابه جایی انبوه بار و مسافر، رفاه و امنيت بالاتر مسافران و جاذبه برای آنها، حجم بالای ترابری در بسياری از محورهای برون شهری و حومه، آلودگی کمتر محيط زیست، مصرف سوخت کمتر و…اهميت ویژه ای در رشد و توسعه کشورها از جمله ایران دارد.

منبعاتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
مطلب قبلیوزیر اقتصاد:قیمت بنزین در حال نهایی شدن است
مطلب بعدیتحلیل بازار سکه 24 ساعت معتبر است

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید