آمار جان باختگان در تصادفات جاده ای در هفت ماه سال 1396

آمار تصادفات جاده ای ایران در هفت ماه اول سال نشان می دهد که در تصادفات رانندگی 10 هزار و 155 نفر کشته شده و 210 هزار و 657 نفر زخمی شده اند.

تقریبا دو سوم کشته ها و مجروحان حوادث رانندگی را مردان تشکیل می دهند.

مطلب قبلیاصول تصمیم گیری در زمان رشد شرکت
مطلب بعدیکارخانجات لبنی قیمت‌ها را افزایش دادند

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید