22 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی؛ 40 درصد آپارتمانی، 60 درصد غیر آپارتمانی

یک پنجم واحدهای مسکونی کشور بین 51 تا 75 مترمربع هستند

“سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1395” در بخش مسکن نشان می‏ دهد از مجموع 22 میلیون و 830 هزار و 3 واحد مسکونی معمولی در کشور تعداد 8 میلیون و 975 هزار و 153 واحد(39.9 درصد) آپارتمانی و تعداد 13 میلیون و 854 هزار و 850 واحد(60.7 درصد) غیر آپارتمانی است.

همچنین از مجموع 22 میلیون و 830 هزار و 3 واحد مسکونی معمولی در کشور، تعداد 4 میلیون و 950 هزار و 711 (21.7 درصد) واحد مسکونی بین 51 تا 75 متر مربع مساحت دارند که یک پنجم واحدهای مسکونی در کشور است.

بنابر همین آمار، واحدهای مسکونی با مساحت 500 متر مربع و بیش‌تر با تعداد  32896 (0.1 درصد) کمترین سهم را دارا هستند. بر این اساس تنها یک هزارم واحدهای مسکونی در کشور بیشتر از 500 متر مربع مساحت دارند.

توزیع واحدهای ‌مسکونی معمولی برحسب نوع اسکلت‌ نیز نشان می‌دهد که 30.9 درصد این واحدهای مسکونی دارای اسکلت فلزی، 26.4 درصد دارای اسکلت بتون‌آرمه و 42.5 درصد سایر بوده است.

بیش‏ترین سهم مصالح بکار رفته در واحدهای مسکونی که اسکلت آنها فلزی یا بتون آرمه نیست، مربوط به آجر و آهن یا سنگ و آهن با 25.6 درصد (تعداد 5850879) است.

مطلب قبلی33 تفاهم نامه نفتی ارمغان برجام؛ مهمترین قرارداد، توسعه پارس جنوبی
مطلب بعدیواحد پول ایران؛ تومان و برابر 10 ریال تعیین شد

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید