کاهش شدید واردات کالاهای کشاورزی

در فروردین امسال 85 هزارتن هندوارنه به ارزش 16 میلیون دلار صادر شده است

کاهش شدید واردات کالاهای کشاورزی

گزارش گمرک ایران نشان می دهد که واردات کالاهای کشاورزی در فروردین ماه امسال به شدت کاهش پیدا کرده است. صادرات محصولات کشاوزی هم کمی کاهش نشان می دهد.

صادرات بخش کشاورزی در فروردین امسال نسبت به اولین ماه سال گذشته نزدیک به هشت درصد از لحاظ وزنی کاهش پیدا کرده و از حدود 450 هزارتن به حدود 415 هزار تن رسیده است.

به تعبیر دیگر در یک ماه اول سال میزان کالاهای صادراتی کشاورزی به حدود 313 میلیون دلار رسید در حالی که فروردین سال گذشته این رقم کمی بیش از 342میلیون دلار بود.

در فروردین امسال 85 هزارتن هندوارنه، 43 هزار تن گوجه فرنگی، 26 هزار تن خیار و خیار ترشی، 25 هزار تن سیب زمینی و 22 هزارتن پیاز و موسیر صادر شده است

گزارش گمرک نشان می دهد که پنج قلم عمده صادراتی از لحاظ وزنی در فروردین ماه امسال در بخش کشاورزی عبارتند: هندوانه با 85 هزارتن، گوجه فرنگی با 43 هزارتن ، خیار و خیار ترشی 26 هزار تن،  سیب زمینی با بیش از 25 هزارتن و پیاز و موسیر با 22 هزارتن بوده است.

علاوه بر این، پنج قلم عمده صادراتی از لحاظ ارزش عبارتند از: پسته با پوست با بیش از 20 میلیون دلار، هندوانه با بیش از 16 میلیون دلار، سایر پنیرها با 12 میلیون دلار، ماست با حدود 12 میلیون دلار و شیروخامه شیر (که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیرین نشده) با  بیش از 11 میلیون دلار.

واردات محصولات کشاورزی

در اولین ماه سال واردات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی با کاهش 34 درصدی نسبت به فروردین سال 1395 از 1236 هزارتن به حدود 813 هزارتن رسید. ارزش این محصولات وارداتی حدود 344 میلیون دلار بود در حالی که میزان واردات محصولات کشاورزی در فروردین ماه سال گذشته بیش از 525 میلیون دلار  بود.

پنج قلم عمده کالاهای وارداتی از لحاظ ارزش در فروردین  سال 1396 عبارتند از: ذرت دامی با نزدیک به 519 هزارتن، برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده  با بیش از 82 هزارتن، جو به استثنای بذر با حدود 62 هزارتن، روغن دانه آفتابگردان با بیش از 36 هزارتن  و لوبیای سویا با بیش از 25 هزارتن.

پنج قلم عمده وارداتی از لحاظ ارزش در بخش کشاورزی در اولین ماه سال عبارتند از: ذرت دامی با بیش از 111 میلیون دلار، برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده  با 71 میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان با بیش از 31 میلیون دلار، روغن پالم با حدود 16 میلیون دلار و موز سبز با بیش از 13 میلیون دلار.

مطلب قبلیپیش بینی افزایش قیمت نفت
مطلب بعدیپیش بینی فائو از تولید 13.5میلیون تن گندم در ایران

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید