ایرانی‌ها بیشتر ساعات روز را به چه‌کاری اختصاص می‌دهند؟

دو دقیقه در روز برای کار داوطلبانه

کمپینگ و سفر
x-default

بررسی نتایج سالانه طرح نشان می‌دهد که متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب به گروه فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی (شامل خوابیدن، خوردن و آشامیدن، مراقبت‌های بهداشتی- پزشکی، سفر مرتبط با فعالیت‌های رسیدگی و خود مراقبتی و …)» با ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه بوده است.

 مرکز آمار نتایج طرح آمارگیری از گذران وقت سال ۹۹-۱۳۹۸ را منتشر کرد. زمان آمارگیری این طرح ماه‌های آذر و اسفند سال ۱۳۹۸ و خرداد و شهریور سال ۱۳۹۹ بوده است.

بررسی نتایج سالانه طرح نشان می‌دهد که متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب به گروه فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی (شامل خوابیدن، خوردن و آشامیدن، مراقبت‌های بهداشتی- پزشکی، سفر مرتبط با فعالیت‌های رسیدگی و خود مراقبتی و …)» با ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه بوده است.

«فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی (شامل بازدید از، رویدادهای/ مکان‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی، سرگرمی‌ها، شرکت در ورزش‌ها، استفاده از رسانه‌های گروهی، مطالعه در اوقات فراغت، تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، سفر مرتبط بافرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی و تمرین‌های ورزشی و …) با صرف ۴ ساعت و ۱۹ دقیقه در رتبه دوم قرارگرفته است.

کمترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد» با ۲ دقیقه است

مرحله سوم با ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه به «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد(شامل اشتغال در شرکت‌ها، نهادهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی، اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی خانگی تولید کالاها، اشتغال در خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی خانگی ارائه خدمات، فعالیت‌های فرعی و وقفه‌های مرتبط با شغل، جستجوی شغل، راه‌اندازی شغل، سفر و تردد مرتبط با شغل و …» تعلق‌گرفته است. البته این مدت‌زمان برای مردان در حدود ۴ ساعت ۵۹ دقیقه است.

«خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده (شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، خرید کردن برای اعضای خانوار، نگهداری از گل و گیاه و حیوان خانگی و …)» با ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه هم در مرحله بعدی قرارگرفته است.

طبق گزارش مرکز آمار، «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب‌ورسوم دینی (صحبت کردن، شرکت در رویدادهای اجتماعی/ فرهنگی جامعه، نقش داشتن در مسئولیت‌های مربوط به شهروندی، آداب‌ورسوم دینی، سفر تفریحی- زیارتی و …)» با ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه یک پله پایین‌تر از دیگر گذران وقت بوده است.

 این گزارش ادامه داد کمترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد» با ۲ دقیقه است.

 در بین مردان، بعد از فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» با ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه، «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه و «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب‌ورسوم دینی» با ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه بوده است.

در بین زنان، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده بعد از رسیدگی و خود مراقبتی، به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» با ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه و «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ۴ ساعت و ۳ دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد.

مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه‌روز ۳ ساعت و ۵۳ دقیقه وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از ۴ ساعت زمان کمتری به اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد اختصاص می‌دهند.

بررسی الگوی گذران وقت در چهارفصل (پاییز و زمستان ۹۸ و بهار و تابستان ۹۹) نشان می‌دهد بیشترین زمان صرف شده برای گروه‌های فعالیت گذران وقت در گروه «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» مربوط به فصل تابستان با ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه، در گروه «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» مربوط به فصل زمستان با ۳ ساعت و ۳ دقیقه، در گروه‌های «خدمات مراقبتی بدون مزد برای خانوار و خانواده» با ۳۳ دقیقه، «یادگیری» با ۴۳ دقیقه و «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب‌ورسوم دینی» با ۱ ساعت ۴۶ دقیقه مربوط به فصل پاییز در گروه «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» مربوط به فصل زمستان با ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه و در گروه «رسیدگی و خود مراقبتی» با ۱۱ ساعت و ۴۲ دقیقه مربوط به فصل تابستان بوده است.

در دو گروه فعالیت «تولید کالا برای استفاده نهایی خود» و «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد» تفاوت چشمگیری بین فصول دیده نمی‌شود.

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید