ایرانی‌ها بیشتر ساعات روز را به چه‌کاری اختصاص می‌دهند؟

دو دقیقه در روز برای کار داوطلبانه

کمپینگ و سفر
x-default

بررسی نتایج سالانه طرح نشان می‌دهد که متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب به گروه فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی (شامل خوابیدن، خوردن و آشامیدن، مراقبت‌های بهداشتی- پزشکی، سفر مرتبط با فعالیت‌های رسیدگی و خود مراقبتی و …)» با ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه بوده است.

 مرکز آمار نتایج طرح آمارگیری از گذران وقت سال ۹۹-۱۳۹۸ را منتشر کرد. زمان آمارگیری این طرح ماه‌های آذر و اسفند سال ۱۳۹۸ و خرداد و شهریور سال ۱۳۹۹ بوده است.

بررسی نتایج سالانه طرح نشان می‌دهد که متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب به گروه فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی (شامل خوابیدن، خوردن و آشامیدن، مراقبت‌های بهداشتی- پزشکی، سفر مرتبط با فعالیت‌های رسیدگی و خود مراقبتی و …)» با ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه بوده است.

«فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی (شامل بازدید از، رویدادهای/ مکان‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی، سرگرمی‌ها، شرکت در ورزش‌ها، استفاده از رسانه‌های گروهی، مطالعه در اوقات فراغت، تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، سفر مرتبط بافرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی و تمرین‌های ورزشی و …) با صرف ۴ ساعت و ۱۹ دقیقه در رتبه دوم قرارگرفته است.

کمترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد» با ۲ دقیقه است

مرحله سوم با ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه به «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد(شامل اشتغال در شرکت‌ها، نهادهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی، اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی خانگی تولید کالاها، اشتغال در خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی خانگی ارائه خدمات، فعالیت‌های فرعی و وقفه‌های مرتبط با شغل، جستجوی شغل، راه‌اندازی شغل، سفر و تردد مرتبط با شغل و …» تعلق‌گرفته است. البته این مدت‌زمان برای مردان در حدود ۴ ساعت ۵۹ دقیقه است.

«خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده (شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، خرید کردن برای اعضای خانوار، نگهداری از گل و گیاه و حیوان خانگی و …)» با ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه هم در مرحله بعدی قرارگرفته است.

طبق گزارش مرکز آمار، «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب‌ورسوم دینی (صحبت کردن، شرکت در رویدادهای اجتماعی/ فرهنگی جامعه، نقش داشتن در مسئولیت‌های مربوط به شهروندی، آداب‌ورسوم دینی، سفر تفریحی- زیارتی و …)» با ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه یک پله پایین‌تر از دیگر گذران وقت بوده است.

 این گزارش ادامه داد کمترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد» با ۲ دقیقه است.

 در بین مردان، بعد از فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» با ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه، «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه و «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب‌ورسوم دینی» با ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه بوده است.

در بین زنان، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده بعد از رسیدگی و خود مراقبتی، به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» با ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه و «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ۴ ساعت و ۳ دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد.

مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه‌روز ۳ ساعت و ۵۳ دقیقه وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از ۴ ساعت زمان کمتری به اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد اختصاص می‌دهند.

بررسی الگوی گذران وقت در چهارفصل (پاییز و زمستان ۹۸ و بهار و تابستان ۹۹) نشان می‌دهد بیشترین زمان صرف شده برای گروه‌های فعالیت گذران وقت در گروه «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» مربوط به فصل تابستان با ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه، در گروه «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» مربوط به فصل زمستان با ۳ ساعت و ۳ دقیقه، در گروه‌های «خدمات مراقبتی بدون مزد برای خانوار و خانواده» با ۳۳ دقیقه، «یادگیری» با ۴۳ دقیقه و «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب‌ورسوم دینی» با ۱ ساعت ۴۶ دقیقه مربوط به فصل پاییز در گروه «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» مربوط به فصل زمستان با ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه و در گروه «رسیدگی و خود مراقبتی» با ۱۱ ساعت و ۴۲ دقیقه مربوط به فصل تابستان بوده است.

در دو گروه فعالیت «تولید کالا برای استفاده نهایی خود» و «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد» تفاوت چشمگیری بین فصول دیده نمی‌شود.

مطلب قبلیElectrical Engineering Applications and Sustainable Architecture
مطلب بعدیچطور بفهمید ایده استارت آپی شما درست است؟

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید